Κατάλογος Προϊόντων

Τα προϊόντα δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου που διακινούμε, διατίθενται μέσω ενός εναλλακτικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτό συμμετέχουν άτομα, συλλογικές προσπάθειες, ομάδες καταναλωτών, εγχειρήματα αλληλέγγυου εμπορίου, μικρά καταστήματα και καφέ. Για την κάλυψη των μεταφορικών και των λειτουργικών εξόδων, επιτρέπουμε μια προσαύξηση στην τιμή μεταπώλησης των προϊόντων, σε όσα σημεία διακίνησης το χρειάζονται, μέχρι και 15% επί της δικής μας τιμής πώλησης.

Στον χώρο μας μπορείτε επίσης να βρείτε μια πληθώρα εγχώριων προϊόντων, τα οποία προμηθευόμαστε άμεσα από εγχώριους συνεταιρισμούς και παραγωγούς και διαθέτουμε με την μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση.

Σύντομα θα αναρτήσουμε αναλυτικά στοιχεία για τα προϊόντα που διακινούμε, τους παραγωγούς  τους και τα ευρωπαϊκά δίκτυα αλληλέγγυου εμπορίου με τα οποία συνεργαζόμαστε. Προσωρινά, στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε έναν συνοπτικό κατάλογο των προϊόντων και τις τιμές πώλησής τους.